trusted-by-swopmart-cover
trusted-by-swopmart-icon
Trusted by SWOPMART
0 สินค้า
ขายแล้ว 0 ชิ้น

แหล่งสินค้าไอทีมือสอง ไม่ต้องวัดดวง

บริการพิเศษจาก SWOPMART ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนทำการซื้อขายจริง เพื่อทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจ
ในคุณภาพและได้รับราคาที่เหมาะสมกับสภาพสินค้าจริง

มั่นใจกว่า

เพราะมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินสภาพสินค้า ทั้งสภาพภายนอก และภายใน

คุ้มกว่า

ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลตามสภาพสินค้าจริงพร้อมเอกสารรายละเอียดการตรวจสอบสภาพ

ปลอดภัยกว่า

อำนวยความสะดวกในการชำระเงินและจัดส่งสินค้า พร้อมการติดตามสถานะ

สังเกตสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบ จะมี ตราสัญลักษณ์ Trusted by SWOPMART ที่รูปภาพสินค้า

สิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อ - ผู้ขาย

สำหรับผู้ซื้อ

1. ข้อมูลรายละเอียดสินค้า พร้อมเอกสารการตรวจสอบและประเมินสภาพสินค้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. บริการรับรองคุณภาพสินค้าตามเอกสารตรวจสอบและประเมินสภาพสินค้า ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากซื้อสินค้า
3. การคืนเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด หากสภาพสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ
4. การจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัยและมั่นใจในสภาพสินค้าระหว่างการจัดส่งกับพันมิตรด้านโลจิสติกส์ของ SWOPMART

สำหรับผู้ขาย

1. บริการกรอกรายละเอียดสินค้า การโพสขายสินค้าพร้อมรูปถ่าย และการจัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ กรณีใช้บริการฝากขายสินค้ากับ SWOPMART
2. ข้อมูลรายละเอียดสินค้า พร้อมเอกสารการตรวจสอบและประเมินสภาพสินค้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพิ่มสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ
3. บริการแนะนำราคาขายสินค้า เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดราคาขายที่เป็นธรรมและเหมาะสม
4. บริการรับรองคุณภาพสินค้าตามเอกสารตรวจสอบและประเมินสภาพสินค้า ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากซื้อสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ
5. บริการสื่อกลางในการประสานงานกับผู้ซื้อ ในกรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า
6. บริการปกปิดข้อมูลผู้ขายสินค้า
7. เพิ่มความมั่นใจในการได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดการฝากขายสินค้า

การประเมินสภาพสินค้า

สินค้าจะถูกการตรวจสอบโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการโดย Synnex ซึ่งสินค้าทุกชิ้นจะถูกตรวจสอบทั้งสภาพภายในและภายนอก เพื่อสรุปเป็นคะแนนบ่งบอกสภาพโดยรวมทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

เหมือนใหม่

มีสภาพโดยรวม 80% - 100%

สินค้าชั้นดีสภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงของใหม่ อาจมีรอยขนแมวเพียงเล็กน้อย

สภาพดี

มีสภาพโดยรวม 50% - 79%

สินค้าที่เคยผ่านการใช้งานแต่ยังสามารถใช้งานต่อได้ อาจมีร่องรอยภายนอกที่เห็นได้ชัด

ปานกลาง

มีสภาพโดยรวม น้อยกว่า 50%

สินค้าที่ผ่านการใช้งานอย่างหนัก ทำให้ไม่สามารถใช้งานในบางฟังก์ชั่นได้และมีร่องรอยมาก


การตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
 1. ตรวจสอบสภาพภายใน
  • ตรวจสอบฟังก์ชั่นพื้นฐานตามแต่ละประเภทสินค้า เช่น โทรศัพท์มือถือสามารถสแกนใบหน้าได้หรือไม่/สามารถเปิด Flashlight ได้หรือไม่ เป็นต้น
  • ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ภายในเครื่อง
  • ตรวจสอบชิ้นส่วนภายในเครื่อง
  • ตรวจสอบ Dead pixel (กรณีสินค้าที่หน้าจอเป็นส่วนประกอบ)
 2. ตรวจสอบสภาพภายนอก
  • ตรวจสอบรอยขนแมว
  • ตรวจสอบรอยลึก
  • ตรวจสอบรอยแตกร้าว
  • ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

หมายเหตุ การตรวจสอบสภาพนอกจะถูกนำมาคิดเป็นคะแนนสภาพโดยรวมของสินค้านั้นๆ