SWOPMART ใจดี แชร์ลิงก์ชวนเพื่อน สิทธิประโยชน์เพียบ 
การจัดส่งสินค้าถึง SWOPMART
เลือกวิธีการจัดส่ง
ข้อมูลผู้ส่งสินค้า
วันและช่วงเวลา ที่สะดวกให้พนักงานเข้ารับพัสดุ
เลือกวันที่*
เกี่ยวกับสินค้า
ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินค้าอีกครั้งเมื่อได้รับสินค้า
รุ่นสินค้า*
สภาพสินค้า*
มีรอยมาก, บุบ, แตก
มีรอยมาก
มีรอยเล็กน้อย
สภาพใหม่เอี่ยม
ข้อมูลสินค้า (ไม่บังคับ)
รูปภาพสินค้า (ไม่บังคับ)
สัดส่วน 1:1
สูงสุด 15 ภาพ

ภาพสินค้า

เงื่อนไขการให้บริการ
1. คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของตามกฏหมายของสินค้าที่คุณต้องการขาย
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินสภาพ และมูลค่า ของสินค้า ภายใต้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ สินค้าของบริษัทฯ แด่เพียงผู้เดียว
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความสูญหายของข้อมูลที่อยู่ในสินค้า
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสินค้าที่ไม่สามารถปลดล็อคเครื่อง หรือสินค้า APPLE ที่ติดล็อค iCloud
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนสินค้า หลังจากสินค้า ขายได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ
อ่านเพิ่มเติม
ฉันอ่านและยอมรับเงื่อนไขและการให้บริการ