การจัดส่งสินค้าถึง SWOPMART
เลือกวิธีการจัดส่ง
ข้อมูลผู้ส่งสินค้า
วันและช่วงเวลา ที่สะดวกให้พนักงานเข้ารับพัสดุ
เลือกวันที่*
เกี่ยวกับสินค้า
ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินค้าอีกครั้งเมื่อได้รับสินค้า
รุ่นสินค้า*
สภาพสินค้า*
มีรอยมาก, บุบ, แตก
มีรอยมาก
มีรอยเล็กน้อย
สภาพใหม่เอี่ยม
ข้อมูลสินค้า (ไม่บังคับ)
รูปภาพสินค้า (ไม่บังคับ)
สัดส่วน 1:1
สูงสุด 15 ภาพ

ภาพสินค้า